Bestill time med SMS

Send til 2097:

EKHOLT fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

EKHOLT 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Ekholt Legekontor tilbyr IKKE Janssen-vaksine

Priser/ attest

 
PRISTLISTE HOS FASTLEGE
gjeldende fra 01.07. 2017 – 01.07 2018.
 
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid           ....       152
Tillegg spesialist allmennmedisin...............................................           49
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, ...... .......   54
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept,
sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi,  ................................... 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver..................................54
 
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget 
Utskrift av journal.............................................................................. .   85
 
Tillegg for materiell:  
Gynekologisk undersøkelse, enkle  elastiske bind........................ ....   61
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift .......................................  91 
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep .........................................   128
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m......................................173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v.........................................................   Etter kostnad 
For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time må betales.
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til
honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader
vedrørende dette....................................................... Etter kostnad
Tetanusvaksine ..................................................................................200
 
Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt  
 
 
 
PRISER FOR ATTESTER OG LEGEERKLÆRINGER:
 
Andre attester:
1) Kort attest ved samtidig konsultasjon                      100
2) Kort attest uten konsultasjon                                   150
 
Attesttype:
asylsøkere                                                                 1590
Melding til Blindekartoteket                                          272
Fallskjermhoppere                                                      1136
Travselskapet, kjørelisens                                          1136
Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort                              600
Tilleggsundersøkelse av personer med diabetes          439
Begge undersøkelser samme lege, til sammen             655
 
1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)                   360
Senere undersøkelser                                                    262
Sportsdykkere/ Røykdykker                                         1250
Norges Motorsportsforbund                                           551
Skjema, Antidoping Norge                                             571
Loser og loslærlinger (blankett 350)                             2500  
Legeforeningen,Helbredserk.                                        571                                                                             
Militære helbredsattester
Akutt sykdom ved fremmøte til HV- øvelser                  500
Helseattest for utskrivingspliktige                                  638
Tjeneste i Norges internasjonale styrker                       968
Misjonsselskapene Legeattest utreise/hjemkomst      1024
Norges Røde Kors Helbredsattest                                906
Norsk utviklingshjelp Helbredserklæring                       963
Norsk- amerikansk studentutveksling                           757
Legeundersøkelse og kontroll av yrkesdykkere           4500
Legeerklæring i petroleumnsvirksomheten                  2500   
Legeerklæring for sjøfolk                                             2500
Legeerklæring til transporttj. for funksjonshemmede    293
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten                 1250                                                  
                               
Skoler og kurs i helsevesenet
Helbredsattest for søkere                                              484   
Spesialskoler
Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218 N      921
Legeus.av barn og unge arbeidstakere                    443
Legeerklæring for aspiranter utenrikstjenesten           1025
Helseattest for utskrivingspliktige                                  920