Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

EKHOLT fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

EKHOLT 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Priser/ attest

 
PRISLISTE HOS FASTLEGE 2022
 
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid           ....       160
Tillegg spesialist allmennmedisin...............................................           52
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, ...... .......   58
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver..................................59
 
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget 
 
Tillegg for forbruksmateriell etter kostnad.
 
For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time må betales.
 
 
 
PRISER FOR ATTESTER OG LEGEERKLÆRINGER:
 
Andre attester:
1) Kort attest ved samtidig konsultasjon                      100
2) Kort attest uten konsultasjon                                   150
 
Attesttype:
Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort                              750
 
Sportsdykkere/ Røykdykker                                         1500
Loser og loslærlinger (blankett 350)                             2800                                                                         
Legeerklæring for petroleumsvirksomhet                    2800   
Legeerklæring for sjøfolk                                             2800
Legeerklæring til transporttj. for funksjonshemmede    350
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten                 1400